Hartsbeminde

Hy is die Een
Wie my hart
Bemin
En liefhet

Ek gee Hom
Al die lof en eer
Vir al Sy goedheid
Teenoor my

Hoe ek ooit genoeg sal kan dankie sê
Vir wat Hy kom doen het vir my
Hoe Hy omgee
Dit weet ek nie

My hart wil hom altyd eer
Lof en eer aan Hom bly bring
Vir nou en altyd
Wil ek U loof en eer

Dankie Pappa-God
Vir elke geskenk
Elke voorreg
Aan U alleen al die lof en eer

Vir U wil ek altyd bemin
Aan U bly oorgee
Want U verdien dit
U is God o Heer

Amen.

Leave a comment