Anker van Hoop se visie

> Inspireer mense om intimiteit met God te vind en rus hulle toe om dit te kweek.
> Deel die goud van Sy hart en karakter wyd en syd, so kan die ware beeld van God die verkeerde een van Hom wat die wêreld vollê meer opeet.
> Kleur die wêreld prakties met Sy liefde en omgee. 

> Bid gereeld dat ons in die senter van Sy wil sal bly beweeg, niks minder of meer! 

Saam is ons sterker

Liewe boetie en sussie in Jesus, as Anker van Hoop jou seën wil ek jou vra om asseblief te oorweeg om deel te raak van dit waarmee Abba besig is en dit wat Hy nog wil en gaan doen deur hierdie platform. Hierdie bediening is deur groot genade en gehoorsaamheid gebore in 2013. Dis ons hart om saam met Abba te bly bou sodat Sy hemelplanne op aarde kan geskied. Jy kry hiermee kans om Sy visie te help verwesenlik. Vir elke mede bougenoot is ons so dankbaar! 

Bank besonderhede vir liefdesoffers

Rekening Naam:  Anker van Hoop
Bank:  Capitec
Rekening Nommer:  1507489631
Takkode:  470010

Fillipense 4:17
Efesiërs 4:12
Galasiërs 6:6

Selfs al kan jy net ondersteun met jou gebede en omgee beteken dit so baie.

Maandelikse vaste offers maak dit vir ons moontlik om te beplan en seker te groei. Baie dankie vir die vriendelike oorweging. Julle maak so 'n groot verskil wanneer julle saam ons hande vat in hierdie Koninkrykswerk. Ek wil hê julle moet dit weet. Liefde, Letitia