Soek en vind!
(Mattheus 7:7)

Dit is die eer van God om ‘n saak te verberg, maar die eer van konings om ‘n saak na te speur!
(Spreuke 25:2)

Leave a comment