Volg enige skakel hieronder wat met jou gesels ...

Soek en vind! (Mattheus 7:7) Dit is die eer van God om ‘n saak te verberg, maar die eer van konings om ‘n saak na te speur! (Spreuke 25:2)

Leave a comment