Glo soos God

Liefste kinders asseblief
Kom loop op My weë
Kom lê julle s’n neer
Kom vind asseblief Myne

My liefste kinders
Daar is soveel hoop en vrede wat op julle wag
As julle tog net wou glo
Soos wat Ek glo

My liefste kinders
Ek is besig om nog meer skeiding tussen julle te bring
My liefste kinders
Julle kan nie meer soos die wêreld ruik en lyk nie

My liefste kinders nee asseblief
Julle moet afgesonder wees
Vêr van sonde
Vêr van alles wat nie is van My

My liefste kinders
Dit is verkeerd dat julle julself My kinders noem
As julle nie eintlik enige iets
Met My te doen wil hê

My liefste kinders
Dit is tyd
Dat julle nie meer soos die wêreld leef
Maar afgesonder vir My weë

My liefste kinders
Julle moet op My weë kom loop
Asseblief liefste kinders
Dis al hoe julle meer van My gaan vind

Lê neer liefste kinders
Lê asseblief neer liefste kinders
Alles wat nie van My is
Dis tyd dat julle voor My aangesig buig

Lank genoeg sê Abba
Wat julle My wegwys
Nee My liefste kinders
Nee dit hoort nie so

My liefste kinders
Dit is tyd
Dat die wat hulself Christene noem
Werklik soos Christene sal leef

Hoekom is dit so moeilik
Vir mense om te verstaan
My liefste kinders Ek nooi julle
Ek nooi julle asseblief om dit neer te lê

Alles wat nie is van My nie
My liefste kinders
Dit moet gaan
Julle moet aan dit nee dankie sê

My liefste kinders
Hoekom julleself ophou
Met dinge nie van My
Hoekom soveel aandag daaraan gee

My liefste kinders Ek verstaan nie
Ek verstaan nie
Dat julle NOOIT
Die vlees wil neerlê nie

Ek verstaan nie sê Abba
Ek verstaan nie
My liefste kinders
Sonde is wat ons 2 skei

Ek wil nie hê
Jy moet daarop fokus nie
Maar Ek wil hê jy moet dit weet
Sonde skei van My

Hoekom
Wil julle dit nooit hoor nie
Hoekom
Wil julle dit nie glo nie

My liefste kinders
Ek nooi julle
Om neer te lê
Dit wat nie van My is

Begin asseblief jammer sê
Vir dit so vryelik toegelaat
My liefste kinders
Begin dit wat skei asseblief neerlê

My liefste kinders
Die saak staan so
Ek hoop so dat julle
My waarlik sal vind

Lê neer My liefste kinders
Lê asseblief neer Alles wat nie is van My
Begin die verskonings neerlê
Al die verskonings wat julle het om julleself te regverdig

Liefste kinders luister vir My
Sonde was nog altyd die probleem
Dis hoekom julle daarteen moet waak
Dis hoekom julle dit nie ‘n plek in julle lewens moet toelaat

My liefste kinders
Luister asseblief vir My
Luister asseblief
Na dit wat Ek hier en nou vir julle sê

My genade is genoeg vir julle
Liefste kinders
Meer as genoeg
Dit is wat ons Vader sê

Kan Ek vra
My liefste, liefste kind
Dat jy asseblief liewer word vir My
Sal jy My asseblief leer ken vir wie Ek rerig is

Want soveel dinge kom reg
Sê Abba
As julle glo
As julle glo wie julle rerig is

Julle is vrygemaak
Deur die bloed van My Seun
Om waarlik vir My te leef
Nie om sonde so baie te bemin

My liefste kinders
Dit is die probleem
Dit was nog altyd die probleem
Dat julle sonde soveel liewer het as Ek

My liefste kinders nee
Asseblief
Begin luister
Lê neer asseblief wat nie is van My

Begin dit neerlê
My liefste kinders
Begin dit asseblief neerlê
Die wat wil hoor hulle sal My vind

Begin aandag gee
Aan wat Ek vir jou sê
Asseblief liefste kinders
Begin nee sê

Julle kan nie alles kyk
Wat die wêreld kyk nie
Julle kan nie alles glo
Net soos wat hulle glo

My liefste kinders
Daar moet onderskeid wees
Julle moet kan sien
Wat is duisternis, wat is lig?

My liefste kinders hoe kan dit wees
Hoe kan julle julself
Kinders van God bly noem
Maar nie soos Ek wil wees

My liefste kinders
Ek verstaan dit nie
Is dit nie tyd
Dat julle soos Jesus begin leef?

My liefste kinders julle moet besef
Daar is goeie saad
En daar is bose saad
Watter saad is julle besig om in julle lewens te saai?

My liefste kinders
Julle kan nie dink en glo
Dat julle slegte saad kan saai
Maar dat dit nie gaan vrugte dra

My liefste kinders
Die sonde in julle lewens
Die dinge wat julle toelaat wat nie is van My
Is besig om julle te verblind

Die trots in julle harte My liefste kinders
Dit moet begin buig
Julle moet begin erken
Dat julle ook verkeerd kan wees

My liefste kinders
Hoekom wil julle dit nie glo nie
Hoekom wil julle nie hê
Dat Ek die duisternis vir julle moet uitwys

My liefste kinders
My weë is Lig
En dit is waarop julle moet begin loop
Die dag as julle vir Jesus ja sê

Ja julle gees is nuutgemaak
In julle gees is alles wat goed en mooi en van My is
Maar liefste kind, maar nou moet ook jou siel
En sy begeertes dieselfde pad begin loop

My liefste kinders
Luister vir My
Julle kan nie ‘n kind van God wil wees
Maar nie soos Ek wil lyk

Nee My liefste kinders
Julle is verkeerd
Julle glo verkeerd
Dit is nie die waarheid

Ek en My kinders
Is EEN sê Abba-God
Dit is hoe dit behoort te wees
Jy wat volg in My weë

My liefste kind
Moenie bang wees
Jy is alreeds ten volle aanvaar
Ek niks gaan dit verander nie

My liefste kinders
Ek is so lief vir julle
Ek wil julle net mooier maak
Vir My Koninkryk en eer

My liefste kinders
Sal julle die Heilige Gees asseblief toelaat
Om die mooiste werke van kuns en skoonheid
In julle lewens voort te bring

My liefste kinders
Sy weet hoe
Om die mooiste mooi
In julle na vore te bring

My liefste kinders
Sal julle haar asseblief toelaat
Sal julle weet dat julle alreeds ten volle aanvaar en geliefd is
En dat niks dit gaan verander nie

My liefste kinders
Julle moet die sonde en die dood begin afsterf
Julle kan nie doen net wat julle wil nie
Julle kan nie glo net soos wat julle wil nie

My kinders dit is so gevaarlik
Dis omdat daar net 1 waarheid is
En dit is Myne
Sê Abba-God

Daar is net 1 pad
Wat na My loop
Sê Abba-God
En dit is deur My Seun

Luister asseblief vir My
En weet dat daar geen ander pad is
Met wie jy
Jou weg na My gaan vind

My liefste kinders
Luister vir My
En weet
Dat daar ‘n Ewigheid is

My liefste kinders
As julle lief was vir My
Sou julle wou begin glo soos Ek
Julle sou nie verkeerde-glo toelaat

My liefste kind
Wanneer laas het jy My Waarheid en Lig
In jou lewe ingenooi
Wanneer laas het jy daarvoor gebid

Want My liefste kind
Dit is wat jy moet doen
Jy moet gereeld vra
Vader besny my hart met alles wat van U is

My kinders besef dit nie
Maar hulle is besig
Om verlei te word
Alles omdat hulle nie sulke gebede wil bid

Hoekom wil jy nie My Lig innooi nie
My liefste kind
Besef jy nie dat Ek
Ewige Vreugde en Blydskap is

My liefste kinders
Niks op aarde sal julle gelukkiger maak
As dat julle weet dat julle ten volle vergeef en geliefd is
En dat julle nou sonder sonde vir My kan leef

Ja My liefste kinders
Jesus het vir julle sonde gesterf
Alles het Hy weggewas
Vir julle lewens om dieselfde pad te loop

Hoekom skei julle dit altyd
Hoekom glo julle dat Jesus se bloed
Die verskoning is
Dat julle in sonde kan voortleef

My liefste kinders
Luister vir My
Dit is nie so
Dit is nie waar julle My sal vind

As jou hart en lewe omring is deur sonde
My liefste kind
En jy jouself nogsteeds roem
As kind van God

Wil Ek vra dat jy jouself
Ernstig sal begin opweeg teen My Woord
My kinders kan die wêreld
Sonde en My nie ewe veel lief hê

Daar is ‘n groot probleem
As dit is hoe dit is
My liefste kinders hoe op dees aarde
Kan julle julself Christene noem

Maar deel wees van alles
Wat nie is van My
Kinders, kinders luister
Dit kan nie so wees

Julle harte moet honger wees vir My
Dit moet honger wees
Vir alles wat mooi
Goed en geregverdig is

My kinders hoekom wil julle nie
In die mooi van My waarheid kom loop
Hoekom wil julle glo
Net soos wat julle glo

My liefste, liefste kinders luister vir My
Daar is ‘n groot-groot probleem
As jy meer tyd met die wêreld en jou geliefdes spandeer
As met My

My liefste kinders
Julle moet begin bekommerd raak
Baie bekommerd
As julle nooit tyd met My spandeer

My liefste kinders
Hoe gaan julle van My hoor
Hoe gaan julle weet julle hoor reg, glo reg
As ons nie aanhou om tyd saam met mekaar te hê

Lank genoeg sê Abba-God
Lank genoeg dat julle sê dat julle My ken
Maar eintlik het julle nie ‘n idee
Wie Ek rerig is

My liefste kinders
Begin asseblief reg glo
Weet dat Ek en jy
Weet dat ons tyd saam moet spandeer

Jy gaan nie ‘n idee hê
Wat vir My belangrik is
As jy nie weet
Wie Ek rerig is

Jy My liefste kind
Jy kan dalk glo net soos wat jy wil
Maar sê vir My
Sien jy dinge soos wat Ek dit sien?

Sien julle kan so dink
Sê Abba
Maar hoe gaan julle weet
Julle kan goed verblind wees

My kinders
My liefste, liefste kinders
Begin asseblief neerlê
Begin asseblief neerlê alles wat nie van My is

Sodoende gaan jy nooit
Die Waarheid en Ware Lewe vind
So gaan jy net aanhou glo
Dat jy reg is en Ek verkeerd

Ag My liefste kinders
As julle maar net wou begin sien
As julle maar net rerig
Wou glo soos Ek glo

Julle kan nie
Luister vir My
Julle kan hierdie wêreld nie so baie liefhê
En julself nogsteeds ‘n kind van God noem

As jy nie ‘n pad saam met My loop
Waar jy die eie ek
En sy begeertes afsterf
Wil Ek jou nooi

Kom liefste kinders
Kom maak seker
Dat jy elke dag
Tyd saam met My spandeer

Vra My om die ‘veils’
Voor jou oë af te haal
Vra My om jou die waarheid
En jou hart te wys

My liefste, liefste kinders
Daar moet geen-geen skans tussen ons wees
Geen voorgee
Geen leuen

Daarom stel jouself totaal oop voor My
Probeer dit
Sê Abba-Heer
En sien hoe Ek alles nuut maak

Die seer in jou siel
Moet voor My kom buig
Dit is wat Abba vra
Sodat jy My waarlik kan vind

Ja liefste kind jy is nuut
In jou gees is jy totaal nuut gemaak
Nou moet ook jou siel volg
Nou moet ook hy in My weë volg

My liefste kinders
Lê neer die vlees
Lê neer sy aardse soeke
Lê neer en asseblief kom vind My

Jy sal vind sê Abba-God
Dat niks soos Ek vervul
Ek maak Alles nuut
Dit sê Abba-God

Lê asseblief neer jou ou lewe
Sê Abba Vader
My liefste kinders besef julle
Dat julle alreeds alles het

Alles wat julle nodig het
Gaan op jou knieë
Asseblief bely opreg
Asseblief nooi in My Seun

My liefste kinders
Julle het geen idee wat hier gebeur
My Gees kom in
En Hy bring saam My Lig

Laat Hom dan asseblief toe om alles
Die donkerte te verlig
Laat Hom toe om alles uit te haal
Wat nie van My is

My liefste kinders
Loop die pad net saam met die Heilige Gees
Laat net toe dat Hy
Julle meer van My leer

Ja My liefste kinders
Julle gaan als nie regkry
Maar dis okay
Staan net op en probeer weer

My liefste kinders
Ek smag na verhouding
Ek verlang dat jy My liefhet
Net soos wat Ek vir jou is

Kan dit nie net asseblief so wees
Kan ons nie asseblief dit ons fokus maak
En en jy
Wat mekaar net elke dag liewer kry

Kom ons maak dit ons fokus
Vir jou om te groei in My
Om te weet dat jy aanvaar is
Om te weet dat My liefde vir jou ewig is

My liefste kind
Ek wil jou nader nooi
Dankie dat jy kom
Dankie dat jy luister wat Ek jou leer

Liefde My liefste kinders
Liefde vir My
Liefde vir jou
Dit is waaroor alles gaan

Word net liewer vir My
Word net liewer vir My
Dit is wat die Koning vra
Asseblief sal jy?

Halleluja, Amen.

ANKER VAN HOOP | INTIMITEIT MET GOD

Hallo daar! 👋

Wil jy graag 'n gids met 10 sleutels wat jou gaan help om te blom in verhouding met God ontvang? Sluit dan vandag aan by ons E-pos Lys. Ons beloof e-posse wat jou inspireer en toerus!

Ons stuur nie rommelpos nie! Jy kan
enige tyd jou subskripsie kanselleer.

VOLG ONS VIR MEER

INSPIRERENDE BLOGS EN GROEI SAAM MET GOD

Ons stuur nie rommelpos nie, jy kan jou subskripsie enige tyd kanselleer.

0 thoughts on “Glo soos God”

Leave a comment